Biträde Skatterevision

Taxeringsrevision och skatterevision är olika former av utredningar som Skatteverket har rätt att göra hos personer som är eller kan antas vara bokföringsskyldiga.

En skatterevision ska bygga på en samverkan mellan företaget och Skatteverket. Trots föreskrifterna om samverkan är det emellertid lätt hänt att samarbetssvårigheter uppstår; Personkemin kanske inte stämmer och företagaren kan tycka att Skatteverket inte förstår den reviderade verksamheten eller tjänstemännen upplevs som överdrivet nitiska. På grund av regelverkets komplexitet kan det vara en god idé att anlita hjälp redan när revisionen inleds. Många företagare tar hjälp alldeles för sent i processen, alternativ förlitar sig till bolagets bokförare/revisor som normalt saknar nödvändig insikt i de formella skattereglerna. Osäkra eller felaktiga svar i början av en skattetvist kan vara förödande för trovärdigheten och ödesdigra för utgången i ärendet.

Som före detta processförare för Skatteverket har jag deltagit i åtskilliga skatterevisioner och processer. Erfarenheten har inte bara givit mig insikt i regelverket utan även lärt mig myndigheternas språk och rutiner. Jag rekommenderar att ni kontaktar mig om Skatteverket beslutar att revidera ert företag.


Skattejurist Filip Savic

Besöksadress: Holländargatan 22, Stockholm | Erik Dahlbergsgatan 16 A, Malmö
Telefon: +46 (0) 8 12057991 | +46 (0) 40 6188562
Email: info(at)skattejuristen.com
Websida: www.skattejuristen.com