Skatterådgivning

Skattejuridiken är komplex och att anlita skatterättslig expertis för att få konsekvenserna analyserade och belysta är fördelaktigt i många situationer. Kvalificerad nationell och internationell skatteplanering syftar till att reducera skattekostnaden och hantera skatteriskerna inom en rimlig tolkning av gällande skattelagstiftning. Som skatterådgivare hjälper jag entreprenörer och förmögna privatpersoner lägga det ekonomiska pusslet genom att bistå klienten med konkreta och användbara råd samt att ta ansvar för rådgivningen hela vägen till genomförandet.

Jag åtar mig kvalificerade uppdrag inom de flesta av skatterättens områden men med särskild inriktning på internationell kapital- och företagsbeskattning samt fastighetspaketeringar.

Skattejurist Filip Savic

Besöksadress: Holländargatan 22, Stockholm | Erik Dahlbergsgatan 16 A, Malmö
Telefon: +46 (0) 8 12057991 | +46 (0) 40 6188562
Email: info(at)skattejuristen.com
Websida: www.skattejuristen.com